【PDF】2桁同士の引き算の筆算

ドリルタイプ: ドリルプリント PDF

「10から99まで」の2桁の数から、「10から99まで」の2桁の数を引く、2桁同士の引き算の筆算のドリルの問題と答えのPDFファイルです。

問題

 1. hissan-10kara99-hiku-10kara99-1.pdf
 2. hissan-10kara99-hiku-10kara99-2.pdf
 3. hissan-10kara99-hiku-10kara99-3.pdf
 4. hissan-10kara99-hiku-10kara99-4.pdf
 5. hissan-10kara99-hiku-10kara99-5.pdf
 6. hissan-10kara99-hiku-10kara99-6.pdf
 7. hissan-10kara99-hiku-10kara99-7.pdf
 8. hissan-10kara99-hiku-10kara99-8.pdf
 9. hissan-10kara99-hiku-10kara99-9.pdf
 10. hissan-10kara99-hiku-10kara99-10.pdf
 11. hissan-10kara99-hiku-10kara99-11.pdf
 12. hissan-10kara99-hiku-10kara99-12.pdf
 13. hissan-10kara99-hiku-10kara99-13.pdf
 14. hissan-10kara99-hiku-10kara99-14.pdf
 15. hissan-10kara99-hiku-10kara99-15.pdf

答え

 1. hissan-10kara99-hiku-10kara99-1-kotae.pdf
 2. hissan-10kara99-hiku-10kara99-2-kotae.pdf
 3. hissan-10kara99-hiku-10kara99-3-kotae.pdf
 4. hissan-10kara99-hiku-10kara99-4-kotae.pdf
 5. hissan-10kara99-hiku-10kara99-5-kotae.pdf
 6. hissan-10kara99-hiku-10kara99-6-kotae.pdf
 7. hissan-10kara99-hiku-10kara99-7-kotae.pdf
 8. hissan-10kara99-hiku-10kara99-8-kotae.pdf
 9. hissan-10kara99-hiku-10kara99-9-kotae.pdf
 10. hissan-10kara99-hiku-10kara99-10-kotae.pdf
 11. hissan-10kara99-hiku-10kara99-11-kotae.pdf
 12. hissan-10kara99-hiku-10kara99-12-kotae.pdf
 13. hissan-10kara99-hiku-10kara99-13-kotae.pdf
 14. hissan-10kara99-hiku-10kara99-14-kotae.pdf
 15. hissan-10kara99-hiku-10kara99-15-kotae.pdf