【PDF】3つの数の引き算(20までの数)

ドリルタイプ: ドリルプリント PDF ウェブドリル

「20までの数」から2つの「20までの数」を引く、3つの数の引き算のドリルの問題と答えのPDFファイルです。

問題

 1. 3numbers-hikizan-upto20-1.pdf
 2. 3numbers-hikizan-upto20-2.pdf
 3. 3numbers-hikizan-upto20-3.pdf
 4. 3numbers-hikizan-upto20-4.pdf
 5. 3numbers-hikizan-upto20-5.pdf
 6. 3numbers-hikizan-upto20-6.pdf
 7. 3numbers-hikizan-upto20-7.pdf
 8. 3numbers-hikizan-upto20-8.pdf
 9. 3numbers-hikizan-upto20-9.pdf
 10. 3numbers-hikizan-upto20-10.pdf

答え

 1. 3numbers-hikizan-upto20-1-kotae.pdf
 2. 3numbers-hikizan-upto20-2-kotae.pdf
 3. 3numbers-hikizan-upto20-3-kotae.pdf
 4. 3numbers-hikizan-upto20-4-kotae.pdf
 5. 3numbers-hikizan-upto20-5-kotae.pdf
 6. 3numbers-hikizan-upto20-6-kotae.pdf
 7. 3numbers-hikizan-upto20-7-kotae.pdf
 8. 3numbers-hikizan-upto20-8-kotae.pdf
 9. 3numbers-hikizan-upto20-9-kotae.pdf
 10. 3numbers-hikizan-upto20-10-kotae.pdf